کوتاه کننده لینک
bv2.ir

                                                    
bv2.ir فیلم آموزشی استفاده از کوتاه کننده لینک

شما میتوانید لینک های خود را بصورت رایگان و سریع کوتاه کنید و آدرس و لینک جدید کوتاه شده خود را کپی کنید و به اشتراک بگذارید و برای دیدن آمار لینک خود میتوانید در سایت ثبت نام کنید و نمودار و آمار لینک های خود را مشاهده کنید

پایداری

لینک های خود را با ما کوتاه کنید و آن ها را کنترل کنید و در فضای اینترنت به سرعت وارد شوید

آمار
شما میتوانید پس از ثبت نام در سایت و وارد شدن میتوانید آمار لینک های خود را مشاهده کنید و پایش کنید
مختصات
شما میتوانید افرادی که از سراسر جهان روی لینک شما کلیک میکنند را مشاهده کنید
هدف گذاری کنید
شبکه ایی و سازماندهی شده اهداف خود را مدیریت و کنترل کنید
زمان تعیین کنید
برای دسترسی لینک های خود زمان تعیین کنید و آن ها را محدود کنید
امنیت
با امنیت کامل وارد سامانه میشوید و لینک های شما بدون هیچ خطری هدایت میشوند
کاربران
لینک های خود را با دامنه ها و نام های مستقل سفارشی شخصی و امضا کنید

لینک های خود را توانمند کنید

شما از لینک هایی که افراد روی آنها کلیک می کنند آگاه هستید لینک های برند دار باعث افزایش شناخت برند شما و جلب اعتماد و افزایش میزان کلیک شما می شود

دامنه
لینک های خود را با دامنه های خود برند کنید و میزان کلیک را تا 35٪ بیشتر افزایش دهید
نام مستعار
نیازی به یادآوری لینک ها نیست لینک های خود را با نام مستعار سفارشی و به خاطر بسپارید

لینک های ساخته شده
لینک های مجدد هدایت شده
88
کاربرانی که ثبت نام کرده اند